FITDOG 

HUNDEFYSIOTERAPEUT- OG HUNDEMASSØRUDDANNELSEN

Uddannelser i hundefysioterapi og hundemassage


Drømmer du om dagligt at arbejde med hunde som hundefysioterapeut eller hundemassør?

Ønsker du at forbedre livskvaliteten for hunde med udfordringer i bevægeapparatet enten ved hjælp af massage eller fysioterapi?


Her kan du uddanne dig til både certificeret dyrlægeeksamineret hundefysioterapeut og hundemassør. 

Du kan vælge at være selvstændig og starte din egen klinik eller bliver ansat på en dyreklinik, som har en genoptræningsafdeling.


MISSION

”Det er min mission og mit oprigtige ønske at tilbyde de studerende en hundeterapeutisk uddannelse af høj faglig kvalitet, en positiv oplevelse samt nye karrieremuligheder som kompetente og veluddannede hundemassører og hundefysioterapeuter indenfor et fagområde, som de ligesom jeg selv føler stor passion for.”

Carine Vander Borght

Dyrlægeeksamineret hundefysioterapeut og -massør

PROFIL 


 • Uddannet som dyrlægeeksamineret hundemassør i 2008 og hundefysioterapeut i 2012.


 • Indehaver af en hundefysioterapiklinik i Birkerød, hvor jeg har hjulpet hundredvis af hunde-patienter med at få et bedre fungerende bevægeapparat.


 • Efteruddannelser i ernæring, kranio-sakralterapi, osteopati, kinesio-taping og homoøpati til dyr.


 • Ansat på dyreklinikker siden 2006. Dette supplerer min fysioterapeutiske fagviden godt med fagligt kendskab omkring emner såsom ernæring, trauma heling, allergi, sygdomslære, restitution efter operation, tandpleje, parasitærlære mm, hvilket tit har vist sig til fordel for mine hunde-patienter. 


Jeg har dermed både den nødvendige teoretiske

ballast og mange års praktisk erfaring til at kunne tilbyde dig et professionelt uddannelsesforløb. 

HUNDEMASSØR-UDDANNELSEN

Hundemassør er en certificeret 1-årig uddannelse, bestående af 12 månedlige moduler på to dage hvert. 


Som Hundemassør er dine hænder dit vigtigste arbejdsredskab.  Faget kræver gode manuelle færdigheder og sensitiv finfølelse, suppleret med en grundig teoretisk viden. Fokus ligger på at lære dig ”at se” med hænderne.


Du opfylder adgangskrav til den overbyggende uddannelse som hundefysioterapeut, hvis du har gennemført og bestået hundemassøruddannelsen.


Jobmulighederne er de seneste år vokset, da flere hundeejere efterspørger massage og anden fysiurgisk terapi til deres hund. Alle hunde kan have gavn af massage, og i særdeleshed hunde med gigt, kroniske ledproblemer, muskel- og seneskader og muskelspændinger. Ejerne til sports-, udstillings-, jagt- eller brugshunde er ligeledes interesseret i at forebygge problemer i deres hunds bevægeapparat for at sikre en optimal præstationsevne. Du kan være selvstændig og etablere egen klinik eller være ansat på dyreklinikker, dyrehospitaler eller institutioner, hvor hunde er en del af beredskabet, eller en kombination af begge.


ADGANGSKRAV


 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du elsker at omgås hunde og har et grundlæggende kendskab til hunde, enten ved at du selv har/har haft hund eller har erfaring i arbejde/træning med hunde. Du har en medfødt forståelse for hundesprog.
 • Du har ikke allergi mod hund og har generelt en god fysik.


INDHOLD


Pensums hovedpunkter i hundemassøruddannelsen er:

 • Fysiologi, læren om organsystemer og deres funktioner i den sunde krop.
 • Anatomi, læren om hundekroppens grundlæggende opbygning: knogler og led.
 • Muskellære, læren om hundekroppens muskulatur.
 • Bevægelsesmønstre og ganganalyse hos hunde
 • Massageteknikker
 • Strækteknikker
 • Hundens meridianbaner og akupressurpunkter
 • Introduktion til akupressur, TTouch og zoneterapi
 • Bindevæv/fascia teknikker
 • Grundlæggende adfærdslære
 • Kommunikation med hundeejer og fysisk evaluering af hunden. Undersøgelse, palpering og journalføring.


TILMELDING


Du bedes sende din tilmelding ved at benytte nedenstående tilmeldingsformular.

Seneste tilmeldingsfrist er Fredag den 1. marts 2024.


UNDERVISNINGSPLAN


Uddannelsen er opbygget af 12 moduler, hvert på 2 dage om måneden, lørdag og søndag fra kl 9.00 til kl 17.00.

Uddannelsen afholdes følgende dage:

(Forudsat min. deltagerantal på 4 personer)


Modul  1: lørdag den 06.04.24 og søndag den 07.04.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  2: lørdag den 04.05.24 og søndag den 05.05.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  3: lørdag den 08.06.24 og søndag den 09.06.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  4: lørdag den 29.06.24 og søndag den 30.06.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  5: lørdag den 24.08.24 og søndag den 25.08.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  6: lørdag den 21.09.24 og søndag den 22.09.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  7: lørdag den 19.10.24 og søndag den 20.10.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  8: lørdag den 16.11.24 og søndag den 17.11.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul  9: lørdag den 14.12.24 og søndag den 15.12.2024 fra kl 9.00 til 17.00

Modul 10: lørdag den 11.01.25 og søndag den 12.01.2025 fra kl 9.00 til 17.00

Modul 11: lørdag den 08.02.25 og søndag den 09.02.2025 fra kl 9.00 til 17.00

Modul 12: EKSAMEN lørdag den 08.03.25 og søndag den 09.03.2025 kl 9.00


Undervisningsplanen er med forbehold for evt mindre ændringer.


I alt bliver der ca 192 undervisningstimer inklusiv eksamener. Undervisningen er med fysisk fremmøde og du har mødepligt. Der er plads til maks. 12 personer per hold.

Hvert modul vil indeholde flere af pensums emner, både teoretiske og praktiske øvelser. Imellem modulerne har du til opgave at forberede og læse teori, at lave en skriftlig opgave samt praktiske opgaver med journalføring.


Eksamener: uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, samt en projektopgave, som afleveres skriftligt og skal fremlægges mundtligt foran en censor og din underviser.


UNDERVISNINGSSTED


Uddannelsen afholdes i Farum Hundehus på Farum Hovedgade 29c, 3520 Farum, som er en afdeling af Farum Dyreklinik (Opstart afhængig af minimum deltagerantal).


PRIS OG BETALING


Prisen for Hundemassøruddannelsen er kr. 40.000,- inklusiv udleveret digital undervisningsmateriale og skriftlig og mundtlig eksamen. Der må påregnes en ekstra udgift på ca kr. 1.300,- for de obligatoriske undervisningsbøger i fysiologi og anatomi.

Der opkræves et tilmeldingsgebyr/depositum på kr. 10.000,-. Din plads på holdet er sikret, så snart din betaling modtages. Du får tilsendt betalingsdetaljer per mail så snart du sender tilmeldingsformularen. Tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyr/depositum refunderes ikke.

Det resterende undervisningsgebyr på kr 30.000,- betales senest 4 uger inden opstart.

Mod et administrationstillæg kan du også vælge at betale over 3 rater (kr 10.500,- pr rate) eller over 5 rater (kr. 6.600,- pr rate). Vælger du ratebetaling, så er betaling af samtlige rater bindende, også hvis du uvilkårligt hvilken grund stopper i uddannelsesforløbet. Men du har mulighed for at fuldføre den manglende del af din uddannelse på et efterfølgende hold efter aftale med mig.


Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at sende en mail til mail@fitdog.dk. Husk venligst at angive dit telefonnummer.

HUNDEFYSIOTERAPEUT-UDDANNELSEN

Hundefysioterapeut er en certificeret og dyrlægeeksamineret 2-årig uddannelse. Det er en overbygning på hundemassøruddannelsen, som tager et år. Det andet år består af 8 månedlige moduler på to kursusdage hvert. 


Fokus ligger på at gøre dig kompetent og rutineret i at genoptræne hunde efter ortopædkirurgiske operationer eller ved særlige lidelser eller trauma. Du lærer at udarbejde et individuelt tilpasset genoptræningsskema til din hunde-patient. Du bliver også kyndig i anvendelsen af terapeutiske hjælpemidler såsom infrarød laser, thermoterapi, hydroterapi mm. Denne del af uddannelsen er meget praktisk orienteret.


Jobmulighederne er de seneste år blevet rigtig gode, da flere hunde får udført forskellige former for ortopædkirurgi. Dermed er behovet og efterspørgslen for fysioterapi og genoptræning stigende. Samt er der mulighed for tilskud via sygesikringer, hvilket gør det økonomisk muligt for flere hundeejere at benytte sig af dine terapeutiske ydelser. Du kan være selvstændig og etablere egen fysioterapiklinik eller være ansat på dyreklinikker, dyrehospitaler eller institutioner, hvor hunde er en del af beredskabet.


ADGANGSKRAV


 • Du har fuldført og bestået hundemassøruddannelsen hos fitdog.dk
 • Du kan få dispensation, hvis du er uddannet som certificeret hundemassør fra Biodyr ved dyrlæge Bente Iversen.
 • Du har ikke allergi mod hund. Du har generelt en god fysik. Du har en medfødt forståelse for hundesprog.


INDHOLD


Pensums hovedpunkter i hundefysioterapeutuddannelsen er:

 • Fysioterapi – Introduktion og koncepter
 • Smerter – Inddeling, vurdering og behandling
 • Halthed hos hund
 • Undersøgelse af hunde-patienten
 • Hundefysioterapi metodik: Massage, øvelser, infrarød laserterapi, hydroterapi, thermoterapi
 • Hundeejerens rolle i et fysioterapeutisk forløb
 • Udarbejdelse af genoptræningsplan
 • Information om relevante ortopædkirurgiske operationer
 • Genoptræning efter ortopædkirurgisk operation
 • Lidelser i knogler og muskler
 • Neurologiske lidelser i bevægeapparatet
 • Introduktion til røntgen
 • Genoptræning af den ældre hund
 • Vægtkontrol og ernæring
 • Case studies med genoptræningsplan
 • Fremlæggelse af elevernes projektopgaver


Grundet de mange forskellige emner, som hver især kræver specialviden, vil I få flere gæsteundervisere. 


I Hundefysioterapeutuddannelsen bruges mere tid på praktiske øvelser, således at I råder over en solid praktisk erfaring, når I afslutter uddannelsesforløbet og begynder at arbejde med egne hunde-patienter. Der bliver også en eller to undervisningsrelaterede studietur.


UNDERVISNINGSSTED


Uddannelsen afholdes i Farum Hundehus på Farum Hovedgade 29c, 3520 Farum, som er en afdeling af Farum Dyreklinik (Opstart afhængig af minimum deltagerantal).


UNDERVISNINGSDAGE


Uddannelsen er opbygget af 8 moduler på 2 dage hvert, en lørdag og søndag fra kl 9.00 til kl 17.00.


Undervisningen er med fysisk fremmøde og du har mødepligt. Der er plads til maks. 12 personer per hold.


Modullerne omfatter teoretisk og praktisk undervisning samt de studerendes fremlæggelse af projektopgaver.

Imellem modulerne har du til opgave at læse teori og lave projektopgaver med journalføring.


Eksamener: Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen, aflevering af dine projektopgaver samt en mundtlig fremlæggelse af en projektopgave, med tilstedeværelse af censor, som er dyrlæge.


PRIS OG BETALING


Prisen for Hundefysioterapeutuddannelsen er kr. 30.000,- inklusiv udleveret undervisningsmateriale og eksamen. Der må påregnes en ekstra udgift for undervisningsbog i hundefysioterapi (ca 1.500 kr) og evt. ekstra omkostninger til studietur.


Der opkræves et tilmeldingsgebyr/depositum på kr. 10.000,-. Din plads på holdet er sikret, så snart din betaling modtages. Du får tilsendt betalingsdetaljer per mail så snart du sender tilmeldingsformularen. Tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyr/depositum refunderes ikke.

Det resterende undervisningsgebyr på kr 20.000,- betales senest 4 uger inden opstart.

Mod et administrationstillæg kan du også vælge at betale over 3 rater (kr 7.200,- pr rate) eller over 5 rater (kr. 4.600,- pr rate). Vælger du ratebetaling, så er betaling af samtlige rater bindende, også hvis du uvilkårligt hvilken grund stopper i uddannelsesforløbet. Men du har mulighed for at fuldføre den manglende del af din uddannelse på et efterfølgende hold efter aftale med mig.


Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at sende en mail til mail@fitdog.dk. Husk venligst at angive dit telefonnummer.

TILMELDING  

Hundemassør
Hundefysioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 

UDTALELSER

Louise Frost Bennetsen
Dyrlæge, Artemis Dyreklinik i Hellerup

Siden 2008 har Carine været en essentiel del af genoptræningen af mine ortopædkirurgiske patienter. Carines fysioterapeutiske kompetence sikrer dem en hurtigere og bedre rehabilitering.

Med blide, effektive teknikker såsom massage, kranio-sakral terapi og osteopati får hun løsnet hundens muskelspændinger og lindret smerter.


Derudover udarbejder hun et genoptræningsplan, som er tilpasset den enkelte hunds behov og formidler det kyndigt videre til hundeejeren, som skal videreføre fysioterapiøvelserne hjemme.

Vivian Kjølholm
Kennel Visabellak i Allerød

Som Bichon Havanais opdrætter, udstiller og konkurrenceudøver er jeg yderst glad og taknemlig for, at Carine hjælper mine hunde og hvalpekuld med at være i form hele tiden. I flere år har de fået regelmæssige check-ups hos Carine, således at de hele tiden kan være fri for spændinger, præsentere sig flot og frit på udstilling, bevare velfungerende fysisk aktivitet og ikke mindst for at forebygge problemer. Det er også vigtigt for mig, at de hvalpe jeg opdrætter, får kontrolleret deres bevægeapparat for muskelspændinger og skævheder inden de sendes videre til deres nye ejere. 


Vi sætter stor pris på Carines ekspertise, sparring og professionelle håndtering fra A-Z.

 

Pernille Katrine Junge

Dronningmølle

Min ene whippet, Swup, var til fysioterapi hos Carine efter en rygoperation. Det gjorde en kæmpe forskel og fik ham helt på benene igen.

Jack, min anden whippet, har smerter i nakken grundet diskus prolaps. Carine afhjælper hans muskelspændinger og stivhed.

Han elsker at komme til fysioterapi og er meget glad og afslappet i kroppen efterfølgende.

På et veltilrettelagt kursus i hundemassage til husbehov hos Carine, lærte jeg nødvendig teoretisk viden og gode basisteknikker i massage til at beholde en mindre spændt muskeltonus i mine egne hunde.

Jeg kan kun sende de bedste anbefalinger.

 

Elizabeth Aagaard

Hundeinstruktør og hundelufter, Hundens Tid, København

Carine har været med til at give livskvalitet tilbage hos min hund!

Trille har både hofteledsdysplasi i slem grad samt gigt og de dyrlæger jeg gik til, sagde hun kun havde max et år tilbage, eller skulle have nye hofter.

Så blev jeg anbefalet Carine som hundefysioterapeut, og vi fik lektier med hjem i form af styrkeøvelser. I løbet af bare nogle måneder fik vi opbygget Trilles muskulatur, som betød at hun også havde mindre smerter. 

Vi går regelmæssigt hos Carine for at holde øje med hendes muskulatur og for at få løsnet hendes muskelspændinger.

Jeg kan på det varmeste anbefale Carine, som er superdygtig, professionel og tager sig god tid til hunden. Jeg føler min hund er i super kompetente hænder.